2017-12-22

Opłata za gospodarowanie odpadami

Opłaty za odbiór odpadów

Nieruchomości zamieszkałe: domy jednorodzinne i budynki wielolokalowe (bloki)

 • 13,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej na danej nieruchomości w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny;
 • 9,75 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej na danej nieruchomości w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Nieruchomości niezamieszkałe: obiekty użyteczności publicznej (szkoły, urzędy, budynki służby zdrowia, itp.), działalność gospodarcza.

Opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika w przypadku selektywnej zbiórki odpadów:

 • 11,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów;
 • 22,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów;
 • 92,22 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów;
 • 524,00 zł za kontener o pojemności 7 m3.

Opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów:

 • 15,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów;
 • 30,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów;
 • 126,15 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów;
 • 716,80 zł za kontener o pojemności 7 m3.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jasła określa następujące miesięczne minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) dla lokali handlowych produktów spożywczych i spożywczo-przemysłowych:
a) o powierzchni do 20 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 2 x 120 litrów,
b) o powierzchni powyżej 20 m2 do 50 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 2 x 240 litrów,
c) o powierzchni powyżej 50m2 do 100 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 4 x 240 litrów,
d) o powierzchni powyżej 100 m2 do 200 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 4 x 240 litrów za pierwsze 100 m2 i pojemnik o pojemności 2 x 240 litrów za każde następne rozpoczęte 50m2,
e) o powierzchni powyżej 200m2 do 600 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 8 x 240 litrów za pierwsze 200 m2 i pojemnik 1 x 240 litrów za każde następne rozpoczęte 50 m2,
f) o powierzchni powyżej 600 m2 – pojemnik o pojemności 16 x 240 litrów za pierwsze 600 m2 i pojemnik pojemności 1 x 240 litrów za każde następne rozpoczęte 100 m2.

2) dla lokali handlowych prowadzących sprzedaż mebli (salonów meblowych):
a) o powierzchni do 25 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 1 x 120 litrów,
b) o powierzchni powyżej 25 m2 do 50 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 1 x 240 litrów,
c) o powierzchni powyżej 50 m2 do 100 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 2 x 240 litrów,
d) o powierzchni powyżej 100 m2 do 150 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 3 x 240 litrów,
e) o powierzchni powyżej 150 m2 do 200 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 4 x 240 litrów,
f) o powierzchni powyżej 200 m2 do 600 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 4 x 240 litrów za pierwsze 200 m2 i pojemnik o pojemności 1 x 240 litrów za każde następne rozpoczęte 100 m2,
g) o powierzchni powyżej 600 m2 – pojemnik o pojemności 8 x 240 litrów za pierwsze 600 m2 i pojemnik o pojemności 120 litrów za każde następne rozpoczęte 100 m2 powierzchni.

3) dla pozostałych lokali handlowych:
a) o powierzchni do 20m2 włącznie - pojemnik o pojemności 1 x 120 litrów,
b) o powierzchni powyżej 20 m2 do 50 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 1 x 240 litrów,
c) o powierzchni powyżej 50 m2 do 200 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 240 litrów za każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni,
d) o powierzchni powyżej 200 m2 do 600 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 4 x 240 litrów za pierwsze 200 m2 powierzchni i pojemnik o pojemności 240 litrów za każde następne rozpoczęte 100 m2 powierzchni,
e) o powierzchni powyżej 600 m2 – pojemnik o pojemności 8 x 240 litrów i pojemnik o pojemności 120 litrów za każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni.

4) dla lokali gastronomicznych:
a) o powierzchni do 20 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 4 x 120 litrów,
b) o powierzchni powyżej 20 m2 do 50 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 4 x 240 litrów,
c) o powierzchni powyżej 50 m2 do 100 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 8 x 240 litrów,
d) o powierzchni powyżej 100 m2 do 400 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 8 x 240 litrów za pierwsze 100 m2 i pojemnik o pojemności 2 x 240 litrów za każde następne rozpoczęte 50 m2 powierzchni;
e) o powierzchni powyżej 400 m2 – pojemnik o pojemności 20 x 240 litrów za pierwsze 400 m2 i pojemnik o pojemności 1 x 240 litrów za każde następne rozpoczęte 50 m2 powierzchni.

5) dla zakładów rzemieślniczych typu: szewc i krawiec:
a) o powierzchni do 25 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 1 x 120 litrów,
b) o powierzchni powyżej 25 m2 do 50 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 1 x 240 litrów,
c) o powierzchni powyżej 50 m2 do 100 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 2 x 240 litrów,
d) o powierzchni powyżej 100 m2 do 200 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 2 x 240 litrów za pierwsze 100 m2 i pojemnik 240 litrów za każde następne rozpoczęte 50 m2 powierzchni,
e) o powierzchni powyżej 200 m2 – pojemnik o pojemności 4 x 240 litrów za pierwsze 200 m2 i pojemnik 240 litrów za każde następne rozpoczęte 100 m2 powierzchni.

6) dla zakładów usługowych:
a) o powierzchni do 25 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 2 x 120 litrów,
b) o powierzchni powyżej 25 m2 do 50 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 2 x 240 litrów,
c) o powierzchni powyżej 50 m2 do 100 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 4 x 240 litrów,
d) o powierzchni powyżej 100 m2 do 200 m2 włącznie – pojemniki o pojemności 4 x 240 litrów za pierwsze 100 m2 powierzchni i pojemnik o pojemności 1 x 240 litrów za każde następne rozpoczęte 50 m2 powierzchni,
e) o powierzchni powyżej 200 m2 – pojemnik o pojemności 6 x 240 litrów za pierwsze 200 m2 i pojemnik 240 litrów za każde następne rozpoczęte 50 m2 powierzchni.

7) dla zakładów mechaniki pojazdowej i diagnostyki:
a) o powierzchni do 25 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 2 x 120 litrów,
b) o powierzchni powyżej 25 m2 do 50 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 2 x 240 litrów,
c) o powierzchni powyżej 50 m2 do 100 m2 włącznie – pojemnik o pojemności 4 x 240 litrów,
d) o powierzchni powyżej 100 m2 – pojemniki o pojemności 4 x 240 litrów za pierwsze 100 m2 powierzchni i pojemnik o pojemności 1 x 240 litrów za każde następne rozpoczęte 100 m2 powierzchni.

8) dla zakładów produkcyjnych - 70 litrów na każdego pracownika;
9) dla szkół wszelkiego typu – 15 l na każdego ucznia (studenta) i 50 l na każdego pracownika;
10) dla przedszkoli – 20 l na każde dziecko i 50 l na każdego pracownika;
11) dla żłobków – 70 l na każde dziecko i 50 l na każdego pracownika;
12) dla urzędów, banków, itp. – 70 l na każdego pracownika;
13) dla szpitali – 20 l na każde łóżko i 50 l na każdego pracownika;
14) dla budynków zamieszkania zbiorowego - 20 l na każde łóżko i 50 l na każdego pracownika;
15) dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą prowadzoną w niewydzielonym lokalu i nie zatrudniających żadnych pracowników – pojemnik o pojemności 120 litrów.

Termin i miejsce uiszczania opłat

Opłaty należy uiszczać na rachunek Miasta Jasła lub w kasie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 (II piętro).

Zabudowa jednorodzinna.
Opłaty należy uiszczać 1 raz na kwartał w terminach do:

 • 15 lutego za I kwartał;
 • 15 maja za II kwartał;
 • 15 sierpnia za III kwartał;
 • 15 listopada za IV kwartał.

Pozostała zabudowa
Budynki wielolokalowe, obiekty użyteczności publicznej, działalność gospodarcza, zabudowa mieszana

Opłaty należy uiszczać raz na miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca.

W przypadku braku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostanie wszczęte postępowanie w trybie ordynacji podatkowej.

Opłaty należy uiszczać na rachunek Miasta Jasła

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. Oddział w Jaśle ul. T. Czackiego 18/5 

Na indywidualny rachunek bankowy lub ogólny numer

68 1600 1462 1844 2153 9000 0009

lub w kasie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 (II piętro).

Załączniki

  Załącznik 202,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik 111 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja 236,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Deklaracja 130,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Druk zgody- SMS, e-mail 26,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  Druk zgody- SMS, e-mail 591,02 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się